Vzděláni:

 • právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • odborné kurzy a tréninky z oblasti řízení lidských zdrojů, pracovního práva, komunikace, psychologie, procesního řízení, práce s informacemi
 • studium v oblasti řízení lidských zdrojů zakončené certifikátem Management Centre Europe „Certified HR Manager“
 • studium psychologie na filozofické fakultě UK ( cyklus celoživotního vzdělávání )
 • „NLP Practitioner Certification“
 • psychoterapeutický výcvik (Hypnotická a nehypnotická strategická komunikační psychoterapie dle M.Ericksona )

Oblast koučinku:

 • akreditovaný tréninkový program koučů The Art and Science of Coaching ( TASC ) u Erickson College
 • Týmový koučink ( Erickson College, M.B.Stanier )
 • Coaching towards Great Work ( M.B.Stanier )
 • NLP metody v koučinku ( Erickson College )
 • Leadership and Management Coaching Training (Sir John Whitmore)
 • Trainers Training in Transformation ( Erickson College )
 • Couple and Family Coaching ( Erickson College )
 • 4quadrant thinking ( Erickson College )
 • Advance of the Spirit ( Erickson College )
 • Koučováním k výsledkům, Results Coaching Systems
 • Jsem certifikována jako Professional Certified Coach (PCC) u mezinárodní federace koučů (ICF) a dále jako Erickson Certified Professional Coach (ECPC) u Erickson College.

  Celkový počet hodin tréninku certifikovaného ICF je 338 hodin + 176 hodin dalšího vzdělávání.

  Zkušenosti v oboru:

  Po absolvování právnické fakulty jsem od roku 1989 pracovala na různých manažerský pozicích v chemických společnostech, z toho 15 let jako HR Manager v mezinárodní firmě.

  Mám zkušenosti z více jak 2300 hodin práce s individuálními klienty a týmy. Během této doby jsem se setkala s mnoha různými kontrakty a tématy, na kterých jsme společně pracovali.

  V rámci individuálních koučinků jsem pracovala s lidmi na různých hierarchických úrovní, od majitelů/jednatelů společností a ředitelů až po zaměstnance zařazené na pozicích specialistů.

  Každý klient je jedinečný stejně tak jako jeho témata, i když na první pohled jsou třeba popisována podobnými slovy.

  Mám zkušenosti z každodenní manažerské práce, dlouhou dobu jsem působila ve funkci manažera pro lidské zdroje v mezinárodní společnosti.

  Vedle individuálního koučinku pracuji s týmy. Týmový koučink je nově se usazující nástroj na českém trhu, jehož pomocí lze dosáhnout významných změn/posunů ve společnosti, jejích částech či v konkrétních týmech nebo i na zásadních projektech.

  Pracuji také s páry a rodinami v rámci rodinného a vztahového koučování.

  Poskytuji mentorství v oblasti koučinku, pracuji se svými klienty na přípravě k certifikaci dle standardů ICF.

  Těžiště působení v koučování:

  Vycházím ze strategického koučinku zaměřeného na řešení. Cílem je dosažení výsledku, žádoucího stavu či změny v poměrně krátkém čase. Klient je pro mě respektovaný partner, v jehož zájmu volím ty nejlepší způsoby, metody, nástroje vedoucí k dosažení dohodnutého cíle.

  V rámci mentorství poskytuji koučům-klientům zpětnou vazbu postavenou na standardech ICF, která jim umožňuje se posunout žádoucím směrem.