Od roku 1994 jsem pracoval na středních a vrcholových manažerských pozicích se zaměřením na ekonomiku a financování, podporu podnikání a řízení změn.

V roce 2003 jsem byl členem strategického týmu pro vznik UNIPETROL RAFINÉRIE a.s. a od 1.7. 2003 do 30.4.2007 zastával pozici finančního ředitele a člena představenstva této společnosti.

Ve své manažerské praxi jsem uplatňoval zásady manažerského koučování a leadershipu s cílem vytvářet silné, efektivní a motivované týmy.

Po absolvování akreditovaného tréninkového programu koučů (ACTP) u Erickson College (The Art and Science of Coaching - TASC) jsem se rozhodl propojit zkušenosti z každodenního managementu s filozofií koučinku a od května 2007 se začal profesionálně věnovat individuálnímu a týmovému koučování a tréninku zájemců o koučink

Kvalifikaci kouče jsem si dále rozšířil absolvováním následujících programů:

  • Team Coaching, Marilyn Atkinson, Erickson College, 2007
  • Leadership and Management Coaching Training, Sir John Whitmore, 2007
  • NLP for Coaches, Marilyn Atkinson, Erickson College, 2008
  • Standing in Contribution : Trainers Training, Erickson College, 2008
  • Spiral Dynamics Integral : Christopher Cooke, SDG, 2009
  • Advance of the Spirit : Marilyn Atkinson, Erickson College, 2008, 2009
  • Couple and Family Coaching : Marilyn Atkinson, Erickson College, 2009, 2010
  • Koučováním k výsledkům, Results Coaching Systems, 2012
  • Intenzivní trénink koučů, Results Coaching Systems, 2012

Celkový počet hodin tréninku certifikovaného ICF je 191 hodin + 168 hodin dalšího vzdělávání koučů.

Jsem certifikován jako Professional Certified Coach (PCC) u mezinárodní federace koučů (ICF) a dále jako Erickson Certified Professional Coach (ECPC) u Erickson College.

V letech 2006 až 2012 jsem byl lektorem mezinárodního programu Erickson College s názvem The Art and Science of Coaching, který je certifikován ICF.