Tento cyklus je založený na čtyřech setkání v jejichž jádru (druhé a třetí schůzce ) je koncept založený na výzkumu za jakých okolností lidé žijí šťastný život. Toto jádro je rozšířeno a celý cyklus obsahuje čtyři schůzky :

 1. Šamanská cesta
 2. na této schůzce se klienti seznámí se šamanským kontextem zacházení s běžnou a rozšířenou (ne-běžnou) realitou. Po seznámení se se základními pravidly jsou klienti provázeni za pomocí bubnu a zpěvu po šamanské cestě, jejímž cílem je setkat se se svým spojencem, který na sebe bere podobu silového zvířete.

  Důvod zařazení šamanského cestování do cyklu seminářů je ten, že lidé ve svých životech někdy dospívají do stavu zablokování toku energie, jakéhosi zamrznutí. Koučovací postupy na druhém a třetím setkání podporují zvláště vědomé zacházení s realitou, kterou můžeme nazvat běžnou. Máme osobní zkušenost s tím, že spojenec - silové zvíře - svou pomocí v rozšířené realitě přináší tolik potřebnou pomoc pro odblokování a uvolnění toku energie a vitální síly. A proto jsme šamanské cestování zařadili na úvod cyklu. Aby lidé ve chvílích, kdy si případně nebudou “vědět rady” požádali o radu, či pomoc svého spojence.

  Šamanské cestování je jako vyprávění o moři. Můžeme vám stokrát vyprávět o vlnách, zapadajícím nebo vycházejícím slunci, slané vůni vlahého větru a chladivé rozkoši nadnášejích průzračných vln. Do té doby než to sami zažijete, jsou to jen slova. A po vlastním zážitku už slova nestačí.

 3. Čtyři zdroje štěstí - vykročení
 4. Na tomto setkání se klienti seznámí s konceptem, který vychází z výkumů, že lidé žijí šťastný život pokud jsou spokojeni ve čtyřech oblastech. Těmito oblastmi jsou Tvořivost, Výsledky, Vztahy a Smysl. Názvy oblastí se mohou lišit podle indviduálních potřeb pojmenování. Někomu může víc vyhovovat Kreativita, Důslednost, Radostné chvíle s blízkými lidmi, Odkaz.

  Setkáváme se s tím, že lidé často říkají v reakci na seznámení se s tímto konceptem : “...to jsem asi vždycky věděl, ale teď to vidím setříděné a dává to smysl...”

  Na tomto setkání si účastníci definují své akční plány a záměry. Průběh má tři fáze. Individuální sebeuvědomění, rozhovory ve dvojicích a sdílení a vzájemná inspirace v celém kruhu.

  Koučovací přístup je důsledně zaměřený na konstrukci žádoucí budoucnosti a tedy je přínosný zvláště pro lidi, kteří nemají potřebu analyzovat minulost a přehrabovat se v negativních emocích a pocitech, spíše se chystají vykročit žádoucím směrem ke šťastnému životu.

 5. Čtyři zdroje štěstí - na cestě
 6. Pohled na Život může být i takový, že je založen na testování, experimentování a vyhodnocování našich záměrů. Vlastně se ideálně jedná o dynamický systém, kdy jsme schopni vědomě postupovat za štěstím na základě zjištění co nám funguje a co ne. Třetí schůzka je tedy založená na takovémto zjišťování. Co se povedlo podle plánů, co se nepovedlo, co už není důležité, na co jsme zapomněli nebo kde jsme dostali nečekanou přihrávku od vesmíru.

  A samozřejmě ....co a jak dál ? Tedy další akční plán.

 7. Závěr a oslava - Chrám hudby
 8. Cyklus uzavírá schůzka, na které mnoho účastníků zjišťuje, že může nakládat s tématy ve svém životě daleko více sebevědoměji a se zvyšující se chutí žít život naplno a rostoucím obsahem štěstí.

  Lidstvo bylo vždy provázeno hudbou a zvláště potom hudbou sdílenou. Slova jako souznění, sladění, naladění, harmonie, soulad mají základ v hudbě a přeneseně se používají v běžném životě velice často. Zážitek skutečného sladění s jinými lidmi je natolik mocným, že vyvolává překvapení z přirozené blízkosti ostatních lidí.


A proto jsme zařadili workshop, na kterém se lidé naučí základní techniky zpěvu vyšších harmonických tónů (tzv. alikvotního zpěvu). Máme zkušenost, že se velká část lidí poměrně snadno vyděsí při představě, že by měla zpívat. Přijde nám, že jestli někde dochází k velkým škodám na tvořících se osobnostech dětí, tak je to oblast zpěvu a umělecké tvořivosti a aktivity obecně. Z výpovědí a reakcí lidí na workshopech jsme zjistili, že mezi nejčastějšími zdroji obav z aktivního zpěvu je hudební výchova ve školách. A upřímně ....komu by se nestáhlo hrdlo, pokud má zpívat píseň, která se mu nelíbí, před pochechtávajícími se spolužáky a ještě k tomu na známky. Ubohost takovéto výchovy k hudbě je zarážející.

Aspoň malou náplastí pak může být, že účastník zjistí, že může s lehkostí a radostí zpívat a že dar, který dostal může zase rozvíjet.

Pro lidi, kteří rádi zpívají je zpravidla technika alikovotního zpěvu příjemným rozšířením barevného spektra hlasu a uvolnění energie směrem k další tvořivosti.

Pro alikvotní zpěv se dá použít pravidlo, že ten kdo může mluvit, může i zpívat. Tedy pokud chce, pochopitelně.

A tak je tato závěrečná schůzka hlavně spojena s uvědoměním, že to co potřebujeme k šťastnému životu už vlastně máme. Stačí jen zaměřit pozornost správným směrem, nalézt motivaci anebo energii anebo odhodlání anebo odvahu a začít definovat a testovat akční kroky.