Individuální koučink je pravděpodobně nejrozšířenější formou koučování. Založený na partnerském rozhovoru, který probíhá v atmosféře důvěry a je zaměřený na hledání řešení, místo na analýzy problémů. Jedno ze základních rozhodnutí je zda budeme ve svém životě svoji pozornost věnovat problémům nebo řešením. Koučovací přístup zaměřený na řešení podporuje nasměrování energie na konstruování vize žádoucí budoucnosti a hledání a testování nejlepších způsobů jak ji dosáhnout.

Struktura schůzek a okolnosti spolupráce vychází z našich nejlepších zkušeností, za kterých klienti dosahují úspěchu a spokojenosti v životě a profesi.

Ideální průběh je podle našeho názoru následující :

  1. Ochutnávka nebo-li “chemistry meeting”, tedy jak si vyhovujeme jako lidé.
  2. Zadání Globálních cílů spolupráce.
  3. Pokud si “sedneme”, což znamená, že bychom rádi oboustranně dále spolupracovali je na čase vytvořit zadání/cíle/kontrakt spolupráce tedy odpověď na otázku, čeho chce klient díky koučování dosáhnout. Toto zadání doporučujeme ve firemním kontextu realizovat ve “triádě”, tedy trojici Klient - Supervizor/Nadřízený/HR profesionál - kouč. Důvodem je externí zpětná vazba pro klienta při vytváření nejvhodnějšího zadání.

    U seniorních manažerů a obecně vyzrálých lidí někdy není potřeba triád, protože tito lidé mají již dostatečně vyvinutou schopnost poskytovat sami sobě interní zpětnou vazbu v kvalitě, která je v souladu s externími zpětnými vazbami.

  4. Dvoustranné schůzky
  5. Po zadání probíhají dvoustranné schůzky (šest až dvanáct), na kterých klient definuje dílčí záměry a akční plány, díky kterým se posouvá k naplnění svých globálních cílů. Frekvenci chůzek doporučujem jednou za dva až tři týdny, nejdéle však jednou za měsíc.

  6. Vyhodnocení
  7. Po několika měsících spolupráce se obrazně řečeno zastavíme, abychom se ohlédli a klient mohl popsat a vyhodnotit dosažené úspěchy a to co se naučil. Externí zpětná vazba u “triád” je zde vítaná, stejně jako při zadání.