Maximální velikost týmů pro úspěšné koučování je patnáct lidí. Ideálně spíše dvanáct. Co ale dělat pokud firma potřebuje zapojit větší týmy například do tvorby strategie, zlepšení atmosféry ve firmě nebo proaktivního prosazování změny? Pro tyto poptávky jsme vyvinuli dva způsoby koučování velkých týmů. Zde jsou :

 1. Koučování se dvěma kouči ( paralelní )
 2. V případě potřeby zapojení většího týmu s více zaměstnanci je možné také pracovat s týmy, které mají až 28 členů. Pravidla týmového koučinku jsou stejná, organizace je taková, že celý tým se společně sejde na vyjasnění tématu a zadání cílů, poté se rozdělí do tzv.subtýmů, kde každý subtým spolu se svým koučem pracuje na společných cílech a hledají nejlepší způsoby a řešení vedoucí k dosažení cílů. V závěru workshopu se obě části opět spojí v jeden tým, prezentují vzájemně své návrhy a domlouvají další společné akční kroky celého týmu.

  Takový workshop zpravidla doporučujeme realizovat ve dvou dnech (například pátek a část soboty) na místě mimo standartní pracovní prostředí.

  Pokud má velký tým dosahovat dlouhodobých cílů, je potřeba setkání opakovat. Ideální je měsíční frekvence takových setkání.

 3. Koučování s jedním koučem ( seriové )
 4. Tímto způsobem je možné koučovat opravdu velký tým. Zatím největším týmem s jehož koučováním máme praktickou zkušenost byl tým o sedmdesáti dvou lidech.

  V úvodu se celý tým společně seznámí se zadáním, které předem připraví vedení firmy nebo úseku ve spolupráci s koučem. Následně se rozdělí do subtýmů s tím, že maximání počet lidí v týmu je dvanáct.

  Počet setkání a frekvence schůzek záleží na rozsahu cílů nebo témat k řešení. Jednotlivé subtýmy se s koučem setkávají postupně, ideálně v průběhu jednoho týdne a po několika setkáních (například po dvou měsících ) následuje integrační workshop, kde subtýmy prezentují výsledky a formou sdílení hledají další inspirace pro řešení zadaných témat.

  Celý proces je uzavřen opět společným setkáním a vyhodnocením dosažených úspěchů.