Týmový koučink představuje velice efektivní způsob, jak se tým může posouvat požadovaným směrem. Je dobře využitelný pro podporu sladění týmu, při respektování individualního přístupu a přínosu každého člena.

Tým vždy pracuje na základě kontraktu tedy cíle spolupráce. Ten je buď vytvořen lídrem, kdy kouč s lídrem týmu v předstihu vytvoří specifické zadání pro daný koučovací den, případně projekt nebo (pokud je tým dostatečně emocionálně inteligentní ) se tvoří kontrakt s celým týmem. U prvního přístupu je postup práce rychlejší, ale existuje riziko nepřijetí kontraktu týmem, který může vnímat priority v něčem jiném. U druhého přístupu je pravděpodobné, že bude tvorba kontraktu trvat déle, ale je zpravidla přijat lépe týmem.

Kontrakt může být typu “soft” : například Jak zvýšit soulad v týmu ze 4 na 8 na škále od 1 do 10 nebo “core “: například Nejlepší postupy pro zvýšení výkonnosti týmu o 15 % při specifické činnosti či Úspěšné naplnění KPIs projektu implementace nové technologie.

V rámci prvního dne týmového koučinku se vytváří tzv. Charta (Stanovy) týmové komunikace - základní dokument, který popisuje "pravidla hry" a tým si ho obsahově vždy tvoří sám. Zpravidla jsou řešeny relativně jednoduché věci jako zacházení s časem, agendou, mobily až po náročnější jako je způsob rozhodování nebo řešení konfliktů.

Jako u každé lidské činnosti - jedná se i zde o učící se proces a tedy opakování je zdrojem vytváření nových návyků a jejich upevňování. Schůzky jsou tedy ideálně aspoň čtyři po sobě jdoucí s frekvencí jednou za měsíc. Například hned na druhé schůzce se ukáže jak zachází tým a jeho členové s plněním akčních kroků.

Maximální počet členů týmu pro efektivní koučink je dle pravidel Mezinárodní federace koučů ( ICF ) stanoven na 15 účastníků.