Stále více společností zapojuje do osobního a profesního rozvoje interní kouče. Výcvik individuálních a následně i týmových koučů je založen na našich zkušenostech v rolích externích koučů pro různé typy společností. Plně respektujeme a podporujeme snahy managementu firem nabídnout klíčovým zaměstnancům kvalitní interní kouče vedle externích. Jedná se o projev implemenatce koučovací kultury, kde spolupracují interní a externí koučové a lídři týmů mají solidní vzdělání v koučovacím přístupu v managementu.

Výcvik interních koučů zpravidla vytváříme společně s klientem “na míru” podle stavu a záměru a úrovně zavedení koučovací kultury ve firmě.