Reference

Standa

Reference na službu koučinku mohou poskytnout zástupci následující společnosti : T-Mobil a.s., LMC s.r.o, ČSOB a.s., ČSOB leasing, a.s, Patria, a.s., České Radiokomunikace a.s., IKEA a.s., Synthon a.s, Schenker s.r.o., Nutricia a.s., GE Bank a.s. , Danone a.s, Samsung, s.r.o., Techo a.s., Nemos s.r.o, Mycroft Mind a.s., VINECO s.r.o, Toors, s.r.o., Profesia a.s., Nevýchova, s.r.o., Orbit, s.r.o., Gerresheimer, s.r.o., nangu.TV, a.s, O2 Czech Republic, a.s.,  Adato s.r.o., Freudenberg s.r.o., Tyros, s.r.o,

Dagmar Šimonová - Employee Guidance Manager

LMC s.r.o.

Standa provází naši společnost už přes 10 let. Jsme společnost s cca 300 zaměstnanci s poměrně ojedinělou firemní kulturou, kde se prolíná vysoce podporovaný hodnotový systém založený na lidskosti a laskavosti, spolu s poměrně náročným digitálním businessem. Čas od času se tak vracíme k "oprášování" firemních hodnot a business principů abychom vždy našli ten vhodný balanc.

A přesně s touto oblastí nám Standa pomáhá.

Realizovali jsme spolu mnoho skupinových workshopu. Dříve v přímé offline interakci, nyní i online podobě. Aktuálně máme za sebou facilitované workshopy na téma budoucnosti firmy v "pocovidové době - tzv. NEW NORMAL".

Do workshopů se zapojilo 30 manažerů a lidí na klíčových pozicích, kdy jsme definovali a vytvářeli budoucí podobu firmy, jak z hlediska procesu, technologii, firemní kultury, budoucího směrování......

Jednalo se o 3 měsíční program s 3 tvořícími workshopy po 5 skupinách. A 3 integrační s boardem LMC, kdy se sumarizovaly všechny výstupy. A to vše online!

V minulosti jsme použili stejný formát např. na redefinici firemní kultury po prodeji LMC, kdy nás převzal finský vlastník, a to s 60 účastníky!

Obecně na Standovi oceňuji jeho nadhled, synergické myšlení, kdy i ze změti informací vyextrahuje to podstatné, a dostane z nás i to, co jsme ani nevěděli nebo říct nechtěli. To vše pak zarámuje do smysluplného výstupu.

Ke každému přistupuje s respektem, dává lidem pocit bezpečí a důvěry, a má i smysl pro humor, který je v naší společnosti dost důležitý, takže je na akcích i dost legrace.

Základem všeho jsou pak hluboké a rozsáhlé odborné znalosti z oblasti koučování, facilitace a osobnostního rozvoje, a to i alternativního. Poměrně podstatná je i jeho předchozí firemní praxe, takže ví o co v businessu jde.

Věříme, že se budeme se Standou potkávat i nadále.

Ing. Libor KUBIŠTA, CSc., M.B.T.

COO, ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s

Moje mylné představy o koučování se rázem změnily během prvního setkání s koučem Stanislavem Stejskalem. Po následující dva roky jsme spolu řešili řadu pracovních situací a společně hledali řešení jak v těchto situacích reagovat a jak je zvládnout. 

V žádném případě můk kouč nevystupoval v roli školitele či poradce, ale v roli osoby, která mě pevně vedla a učila hledat řešení i v těch nejsložitějších situacích, která mě pobízela zorientovat se a dostat se komfortním způsobem na místo, kde bych chtěl být. 

Rudolf Kypta

ČSOB leasing a.s.

Individuální koučing, kterým jsem prošel byl zaměřený na několik oblastí, které mě dlouhodobě nebo momentálně zatěžovali nebo jsem neměl úplně jasno, jak je řešit. Pomocí Standových otázek a obrázků jsem byl schopný dojít si k řešení nebo cestám vedoucím k řešení. Zvlášť co oceňuji, jsou ty obrázky, které Standa pokaždé vytvořil. Ještě dnes s odstupem času mi jasně připomenou, co jsem řešil, jak to vyřešil a tedy pomáhají při řešení obdobných situací.   

Jan Sadil - Vrchní ředitel

Československá obchodní banka, a.s.

Koučink se Standou mne naučil dívat se na různé věci jednoduchým způsobem. A také jasně si pojmenovávat to čeho chci dosáhnout. I díky Standovi se mi to leckde podařilo.

Alena

Reference na moji práci mohou podat zástupci těchto společností :  L'oreal, Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o.Gerresheimer, Toors s.r.o., Fiege, Danone, T-Mobile, BIS Czech Republic s.r.o., Witte Automotive, RaiffaisenBank, GE, Fireclay, Zentiva, Nemos, Schenker, Nutricia, Credoma, 02, Škofin, Česká rafinérská a.s. … a zvláště pro oblast mentorinku individuální a týmoví kouči. 

Ing. Jan Šlapal, CEO

Bilfinger IS CZ

Alena Stejskalová pro Bilfinger IS CZ zajišťovala dlouhá léta pravidelný týmový koučink vrcholového vedení pro ČR a SR. Součástí projektu byly i odvozené týmové koučinky zabývající se buď konkrétním nastavením vybraných oblastí (např. vylepšení služeb zákazníkům v oblasti technické kvality), ale i rozvojem podřízených manažerů resp. talentů, které bylo třeba pozvednout na vyšší úroveň. Projekt koučinku talentů měl podle mého názoru velký přínos pro firmu, protože se nadefinovala jednak rozvojová skupina, se kterou se dále následně pravidelně pracovalo, ale i její cíl v podobě konkrétních personálních náhrad v čase

Dušan Běláč

Family koučink

Díky osobní zkušenosti s individuálním a týmovým koučinkem, který jsem absolvovat  s Alenou i Standou ve společnosti NEMOS Group s.r.o, jsem měl následně možnost získat novou zkušenost s family koučinkem i v rámci svého soukromého života. Nabídka family koučinku byla zpočátku ke zvážení, ale následně bylo neocenitelné, nechat se vést společně s mojí manželkou našimi soukromými tématy, které byly nově velmi zatíženy prvním přírůstkem do rodiny. Hodiny family koučinku nás posouvali ve vzájemném vztahu dopředu a vyjasňovali naše osobní očekávání. Alenka nás vedla velmi přirozeně a vždy profesionálně. Ocenili jsme vždy okamžité a praktické výstupy z našich sezení. Byla to radost s Alenkou spolupracovat a využít tuto ne vždy obvyklou metodu i pro změny v našem rodinném životě. Byli jsme vedeni přirozeně a  s naprostou lehkostí, dokázali jsme popsat doposud pro nás nepopsané a našli jsme velice rychle společnou cestu, po které jdeme spolu i nadále. Díky moooc! 

Společné

 • Mgr. David Soukup
  jednatel NEMOS SOKOLOV, s.r.o.

  Ve skupině NEMOS jsme se pod vedením koučů Aleny a Standy věnovali jak individuálnímu tak i týmovému koučinku. Vyhodnotili jsme si interně, že to je nejlepší metoda pro rozvoj klíčových manažerů a i celých týmů. Na projektech s týmy jsme pracovali poměrně intenzivně, ve zhruba měsíčních frekvencích. V rámci koučinků jsme řešili jak strategická témata tak i jednotlivé operativní úkoly. Náš předpoklad se ukázal jako správný a dosáhli jsme díky používaným metodám výrazného posunu v práci managementu jako celku, tak i v individuálních projektech a při plnění jednotlivých úkolů. Pro ilustraci : jsme firmou se zhruba 1200 zaměstnanci a do koučinku bylo nějakým způsobem zařazeno v různých fázích zhruba 100 zaměstnanců. Podle mého se opravdu jedná o velmi efektivní metodu, jejíž úspěch je založen na dvou předpokladech. Jednak na kvalitním kouči a jednak na motivaci klienta, která se odvíjí od dostatečně velké potřeby změny. Důkazem úspěšnosti metody je i rozvoj a vývoj námi řízených nemocnic, který lze vysledovat v uplynulých letech a který je odvislý v první řadě od kvality vedoucích zaměstnanců. V rámci prohlubující se spolupráce s Alenou a Standou jsme se operativně dohodli  a využili také různé druhy manažerských školení (zejména v oblasti komunikace, nácviku předávání zpětné vazby apod.). Přistoupili jsme také k projektu zpětné vazby klíčovým vedoucím zaměstnancům formou 360-ti stupňového hodnocení, na kterou navazovaly další individuální koučinky.

 • Barbora Stejskalová
  Personální ředitelka v T- Mobile a.s.

  Při podpoře změny firemní kultury se T-Mobile rozhodl věnovat výraznější měrou rozvoji koučovacího přístupu nejen skrze individuální koučink, ale také naprosto nově týmovým koučinkem. Pro jeho implementaci jsme se rozhodli pro spolupráci s Alenkou a Standou z důvodu kombinace jejich předchozích zkušeností z korporátních pozic CFO a CHRO a s týmovým koučinkem jiz vyzkoušeným v praxi při jiných transformačních projektech. Celá implementace probíhala unikátním způsobem učeni se - vybraní interní koučové, kteří měli zájem stát se zároveň i týmovými kouči prošli několikaměsíční kombinací učení se přímo na realných příkladech z firmy, které v té době bylo třeba řešit (např. změny procesu, spojovaní týmů, implementace diverzity, apod.). U Alenky se Standou jsem ocenila výrazně jejich profesionální přístup, ochotu sdílet sve zkušenosti. Výsledkem bylo, že dny týmového koučinku, které tým vybraných koučů  absolvoval byly vždy zajímavé, praktické pro okamžité využití. Byla to radost spolupracovat. Myslím, ze každý se máme vždy co nového učit a zde to bylo vždy naplněno. Dekuji.

 • Nina Moravcová
  Senior HR Specialist T-Mobile Czech Republic, a.s.

  Projekt, který měl tři fáze, vedli manželé Stejskalovi profesionálně a s cílem maximálně naplnit naše očekávání. V první fázi byli koučové formou sebezkušenostního výcviku vedeni k dosažení kompetencí interního kouče. V druhé fázi byli interní koučové rozvíjeni formou náhledu a asistence pří práci profesionálniho kouče směrem k týmovému koučování a ve třetí fázi získali odbornou supervizi při vlastnim vedení týmového koučinku. Vedle rozvoje vlastních zaměstnanců tento projekt přinesl i ekonomický přesah. Příprava a výcvik vlastních interních koučů umožňuje firmě ušetřit nemalé finanční náklady s rychlou investiční návratností. 4 fázová metodika komplexního zrychleného učení (představení, demo, vyzkoušení, sdílení), týmový koučink, supervize

 • Ludmila Pírková
  Manažer HR CZ

  Alena a Stanislav Stejskalovi pro nás zajišťovali ( a nadále zajišťují ) týmový koučink. Součástí velkého týmu je top management a klíčoví zaměstnanci/talenti firmy. Společná práce na strategických tématech, cílech a významných projektech společnosti přináší posun společnosti žádoucím směrem, slaďování týmu, shodu na postupech a jednotlivých krocích a v neposlední řadě podporuje rozvoj a zvyšování manažerských dovedností zaměstnanců. Pro zaměstnance mimo top management firmy je důležité i to, že dostávají konkrétní informace o procesech ve firmě. Dokážou si tak lépe představit, jak jejich práce ovlivní ostatní a tím jsou lépe motivováni k týmové práci. Nedílnou součástí tohoto koučinku je zaměření na firemní kulturu a její atributy.