O hledání moudrosti

 

O hledání moudrosti

Hledání poznání je možné uvnitř sebe a také vně. Přijde mi, že ve světě je docela dost moudrosti a vědomostí, které se dají použít na současné období ....

Před několika týdny jsem objevil audioknihu Labyrint svět a ráj srdce (ano, kniha, o které jsme slyšeli na základní škole, nicméně nyní je namluvená současnou češtinou) a až v tomhle věku jsem pochopil jak hluboký je to návod na život...hledáš-li štěstí ve vnějším světě je to zbytečně vydaná energie....ta deziluze je obrovská....věta kterou použil mistr "Navrať se tam odkud jsi přišel, do svého srdce a zavři za sebou dveře" je geniální.

Dnes se mi taky propojil tento odkaz s knihou "Moc versus Síla", jejíž filozofie je založená na poznání, že s každým dalším stupínkem na stupnici úrovně vědomí se exponenciálně zvyšuje individuální vliv na celkovou úroveň vědomí lidstva...jinak řečeno má smysl soustředit se na svou vlastní práci a růst...

Od jednoho z úctyhodných mužů jsem se dočetl z knihy "Stručná historie všeho" o pojmu holon - přeloženo celek i část- ta esence je pro mne taková, že všechno ve vesmíru existuje jednak samo za sebe a jednak je propojeno s ostatními.....pokud je něco jen samo za sebe tak umírá - pokud je pouze jen součástí většího celku, hyne jakbysmet....

Před několika lety jsem měl silnou vizi budoucího uspořádání společnosti ...její pojmenování bylo Kultura srdce ....slova ztratila význam...bylo to takové, že pouze pravdivá slova mohla být vyslovena .....každý totiž věděl, že srdce dostává vždy pravdivou informaci bez návaznosti na použitá slova a tedy nemělo smysl taková slova, které nejsou spojena se srdcem, ani vyslovovat.....některá povolání díky tomu úplně zanikla ....

Když vzpomínám na mistrovské dílo "Revoluce vědomí" o možnostech proměny paradigmatu myslím na to, že je o co se opřít ve veřejném odkazu moudrých mužů

A úplně čerstvě k tomu přispívá kniha "Přežít"...pro mne velký aha efekt jak snadno se dá nevědomky uklouznout na tobogánu kvality zdravého života a jak se dá aspoň něco zachránit ve chvílích prozření.

Sdílím, abych inspiroval byla věta, kterou jsem převzal ze setkání před mnoha lety, kdy moudrý muž říkal na shromáždění : nejsem tady proto, abych vám říkal, jak máte žít, čemu věřit nebo co je správně. Stojím tu proto, že chci jen sdílet, abych inspiroval.

Ta věta stala i mým mottem. Sdílím, abych inspiroval.

Píšu o mužích, jsa mužem potřebuju nutně vědět, že jsou ve veřejném prostoru ze současnosti i z

minulosti takoví muži, kteří jsou dobrou inspirací pro dobrý život. Naštěstí mám takové i ve svém rodu.