Jasný záměr

 

Před osmnácti lety - v roce 2006 - jsem vzal na milost koučink. Do té doby jsem jej zhruba tři roky považoval za jakýsi rychlokurz povrchní pseudopsychologie pro manažery. Ale s příchodem vzdělání ve škole Umění a věda koučinku nastal v mém životě zásadní obrat.
Jedna z oblastí koučování mne zaujala úplně nejvíc. A sice podpora klienta při definování jeho Záměru. Což je činnost zdánlivě nenápadná a pro někoho se může zdát až příliš suchá nebo velmi strukturovaná. Ale je to srdce koučinku, zaměřeného na řešení. Jak by jste jinak chtěli něco řešit když ani nevíte co ? Jak můžete dosáhnou cíle, když ani nevíte jak přesně vypadá ?
Přijde mi podobnost taková jako kdyby, člověk, který se chystá postavit svůj dům nebo zrekonstruovat svůj byt usoudil, že stavební nebo architektonický projekt je zbytečný.
Dozvěděl jsem se při sebevzdělávání, že dobrý a efektivně dosažitelný záměr má několik charakteristik nebo parametrů a v té souvislosti zjistil, že mám velké slepé skvrny, když se snažím formulovat to, čeho si přeji v životě dosáhnout.
A postupem času, když jsem učil účastníky kurzů našemu koučovacímu řemeslu, jsem zjistil, že to tak mají více nebo méně podobně i ostatní lidé. Nezažil jsem příliš často, že by se lidem hned napoprvé dařilo v pozici kouče klást otázky tak, aby klientovi byli plně nápomocní při definování Záměru. Prostě proto, že pokud máte společně s klientem každý svou slepou skvrnu na stejném místě, tak prostě oba máte zastíněnou podobnou část reality.
A tak jsem se musel naučit nasvěcovat svou slepou skvrnu a podobnou službu pomocí otázek jsem začal nabízet také svým klientům.
Dobře formulovaný jasný záměr je podle mého názoru zlatým vejcem celého rozhovoru s koučem. A naopak. Pokud to celé povídání tak nějak drhne a je z rozhovoru divný pocit, mohu si velkou mírou jistoty tvrdit, že vejce je spíš kropenaté. Díky slepým skvrnám. Tedy Záměr je nejasný.
Následující text nemůže nahradit rozhovor s koučem, ale může být inspirací pro vás, kteří se chystáte vyjasnit si svůj záměr do budoucna. A je to to taková pozvánka do mé koučovací kuchyně. Ještě to neznamená, že budete umět vařit, ale recept dostanete a třeba vám bude chutnat to, co podle něj uvaříte..

Dobře vystavěný Záměr má čtyři charakteristiky.

1) Vědět co chci a co nechci.
Pokud naše slova vystihují naše představy je vyhráno. Pokud jsme velmi “talentovaní” při popisování toho co nechceme pak jsme naskočili na žlutý tobogán, který nás veze jiným směrem než jsme chtěli a přitom jsme pro jistotu řekli sobě i ostatním nejmíň stokrát, že jet žlutým tobogánem opravdu nechceme.
Taková výše uvedená a jemná slovní hříčka je relativně známá věc. Předpokládám, že při čtení těchto řádků, jste už zahlédli nějakou velkou žlutou rouru směrující pozvolně dolů. To, že naše schopnost představivosti reaguje na věcnou podstatu a ne na její negativně míněné slovní vyjádření je známá věc.
Takže si musíme začít dávat pozor, abychom popisovali to, co vidíme v našich představách a nesnažili se slovy vytvořit dojem, že to nevidíme. Jako kdybychom film, který jsme viděli před chvílí v kině, popisovali známému tak, že bychom říkali NE ke všem co se tam stalo. Zkuste si to. Je to docela zábava.
Sám doma. Ten film není o tom, jak náhodou zůstane malý kluk doma sám a nepřijdou tam lupiči a on se jim neubrání svým důvtipem a vůbec to není zábavné jak celou tu strategii tvoří.
Chyták negativní formulace může mít i tvar takzvané skryté negace. Věta “přestanu kouřit” je takovým typickým zástupcem. Takových vět je k mání celkem dostatek. Omezím přejídání. Skončím s ponocováním.
Jakmile zjistíme, že naše slova neodpovídají vnitřnímu obrazu nebo naší představě tak je nalezena první slepá skvrna .
Cestou jak z toho ven je pojmenovat to, co tedy opravdu chci aby nastalo. Udělat si tu představu a zkontrolovat její propojení se slovy.
Je to celkem brnkačka, pokud jsme ve stavu klidných emocí. Pokud nás trefí vzteklá nálada a přiznejme si, že nemáme všichni schopnosti zen budhistického mnicha tak nás může kromě vzteku zasáhnout smutek nebo strach, prostě vlna nepříjemných emocí. A tak se můžeme velmi snadno dostat do stavu, kdy popisujeme to, co nechceme, aby se stalo. Hlavně ať zase nenastane epidemie virózy. Podobnou větou už se plynule přesouváme k druhé charakteristice kvalitního Záměru.


2 ) Mám nebo nemám na splnění záměru vliv.
Kdyby každý dodržoval pravidla a měl roušku, tak budeme všichni zdraví. Krásný příklad vnitřního utrpení, které nám muže přinášet slepá skvrna, spojená se záměrem, který nemáme pod kontrolou. Nemáme na něj stoprocentní vliv.
Nemusí to být zrovna epidemiologická situace z uvedeného příkladu. Každý rodič pubertálního dítěte může být zpravidla konfrontován s tím, na co má nebo spíš nemá vliv ve vztahu se svým potomkem.
Poctivě musíme přiznat, že i během naší vlastní puberty se nám mohli rodiče jevit jako velmi komplikovaní a těžko ovlivnitelní z hlediska financování našich koníčků nebo přání.
Ve vztahovém párovém koučinku je charakteristika číslo 2 esenciální. Co mám pod kontrolou v našem vztahu. Na co mám vliv ? Na co nemám vliv ?
Pokud se nám podaří náš Záměr s pomocí dvou výše uvedených charakteristik č 1 a 2 vyjasnit tak, že popisujeme co chceme a máme na to vliv, tak se nám začíná rozsvěcet.


3) SMART
Zkratka používaná hojně například ve slovníku projektového řízení a racionálního technického přístupu. Známá asi každému, kdo se aspoň jednou vyskytl na nějaké přednášce o vedení lidí a plánování akcí.
SMART, tedy Specifické, Měřitelné, Dosažitelné, Relevenatní/Realistické, Časovatelné). Tato třetí charakteristika kvalitního Záměru bývala mojí slepou skvrnou a to v časti “S”, tedy specifičnosti.
Rád totiž popisuju své záměry ve velkých obrazech, propojených s hodnotami a celým systémem, který se v mé vizi dává do pohybu. Táhne mne to osobnostně spíš k velkému obrazu než do detailu.
Podobně “M” , tedy měřitelnost dosažení záměru mi nebyla úplně vlastní. A “T” tedy časový údaj do kdy nebo od kdy nebo jak často mne znervózňoval už tím, jak mne odváděl od krásného obláčkového snění k nudnému uzemnění.
Nicméně konkrétnost Záměru začala přinášet výsledky a tedy plnící se sny. A tak jsem s radostí začal více “smartovat"


4) Celistvost
Kdo další bude mít prospěch z mého úspěchu? Věta, která rozšiřuje pohled snícího ega o pohled z úrovně o patro výš a nabízí propojení záměr ega se záměrem vyššího já. Možná jste zaregistrovali, že některé naše záměry mají sklony se bránit svému naplnění. A čím víc se snažíme, tím větší protitlak se tím vytváří. Ale některé jiné cíle, záměry nebo sny jakoby sami plynou ke svému splnění.
Pokud připustíme, že vyšší já je zdrojem něčeho co nazýváme vnitřní etikou, potom je soulad záměru tvořených dvojicí ego-vyšší já takovou silou, která umí synchronně a plynule dosahovat svých cílů. Pokud si položíte otázku : “Jaký užitek bude mít můj soupeř z mého vítězství?”, pak bude vaše bezprostřední reakce nebo odpověď celkem rychlou a přesnou analýzou toho, jak spolupráce výše zmíněné dvojice těchto dvou plánovačů probíhá ve vašem případě
Například Záměr ovlivněný pohledem soupeříme “kdo z koho” se díky charakteristice č.4 následně mění díky náhledu “se soupeřem tvoříme společně hru”.

Princip čtyř charakteristik Jasného Záměru se dá považovat z jakýsi brusný nástroj, kterým můžete v rámci rozhovoru s koučem vybrousit surovou horninu vašich snů a představ do drahokamu lákavých a dosažitelných cílů. S vědomím a pokorou k tomu, že ať už se to našemu egu líbí nebo ne, tak vyšší (já) bere.

Na konci celého procesu je pak výsledek, který je zároveň i názvem tohoto článku.

Jasný záměr