Až si lidi budou vládnout sami (článek z března 2022)

 

‚‚Až si lidi budou vládnout sami ’’……tato věta, která, myslím, zazněla ve filmu Císařův pekař, mi přišla v minulých měsících několikrát na mysl....byla řečena, myslím, v souvislosti, kdy Werich říká, kdy bude na světě dobře......hnedle jsem svého interního komentátora napomenul za komoušský řeči....ale jak mne tak přirozeně zajímá obsah slov, které přijdou zevnitř sami od sebe, začal jsem je zkoumat z jiného úhlu pohledu....a vida.....on to ten můj interní komentátor myslel jinak.....ne lidi jiným lidem, ale "až si každý člověk bude vládnout sám sobě", až bude schopen přijímat a také řídit své emoce, vládnout svému způsobu života, podporovat láskyplnost svých slov, zamezit intoxikaci své bytosti vším jedovatým, až bude ovládat umění být propojený se svým srdcem a tělem a bude mít odvahu následovat volání své duše a na základě čistého rozumu a intuice se rozhodovat....až bude tvořivý, úspěšný, laskavý k blízkým lidem a každý večer bude vědět, že právě končící den měl smysl.....až přijme svou smrtenost a každý okamžik života se díky tomu stane darem....až se bude umět zase smát jako dítě ....nahlas ....a dlouho....až bude umět pohladit milovaného člověka a podívat se mu dlouze do očí…..a říkat pravdivě to, co má na srdci ……na to nemusím čekat, až se něco stane a někdo jiný něco udělá...ta možnost už tu je dávno....od mého narození….je to fajn poslouchat a snažit se chápat takový ten jemný hlas uvnitř …. březen 2022